Aktuality

Oznámenie o sprístupnení aplikácie e-Formulár

Stredoslovenská distribučná, a. s., oznamuje, že sprístupňuje možnosť nahlásenia odpočtu prostredníctvom e-Formuláru pre prípady, kedy pri odpočte spotreby elektriny nebol nikto prítomný na adrese odberného miesta alebo nebolo možné vykonať odpočet z dôvodu neprístupnosti určeného meradla.

Stredoslovenská distribučná, a. s., oznamuje, že sprístupňuje možnosť nahlásenia odpočtu prostredníctvom e-Formuláru pre prípady, kedy pri odpočte spotreby elektriny nebol nikto prítomný na adrese odberného miesta alebo nebolo možné vykonať odpočet z dôvodu neprístupnosti určeného meradla.

Viac informácií nájdete tu: