Stanovisko ku zriadeniu stavby v ochrannom pásme elektrického vedenia

Stanovisko ku zriadeniu stavby v ochrannom pásme elektrického vedenia

Chcete požiadať o stanovisko ku zriadeniu stavby v ochrannom pásme elektrického vedenia vo vybranej lokalite?

Pre požiadanie o stanovisko ku zriadeniu stavby v ochrannom pásme elektrického vedenia vo vybranej lokalite postupujte nasledovným spôsobom:

  

Podajte žiadosť o stanovisko ku zriadeniu stavby v ochrannom pásme elektrického vedenia vo vybranej lokalite:

  • Elektronicky (odporúčané) vyplňte formulár žiadosti o nové pripojenie a odošlite v rámci elektronickej aplikácie:

 

  

  • V prípade, ak nechcete použiť rýchlejšiu a efektívnejšiu elektronickú formu, môžete použiť nasledovný formulár, vyplňte ho a pošlite poštou na adresu Stredoslovenská distribučná, a.s., Pri Rajčianke 2927/8, 010 47 Žilina:

Do 30 dní od doručenia Vašej žiadosti Vám pošleme vyjadrenie k Vašej žiadosti o stanovisko ku zriadeniu stavby v ochrannom pásme elektrického vedenia vo vybranej lokalite.

Stav riešenia Vašej žiadosti