Zmena užívateľa sústavy pred pripojením odberného miesta

Zmena užívateľa sústavy pred pripojením odberného miesta

Predali ste Vašu nehnuteľnosť a chcete vykonať prepis ešte pred pripojením odberného miesta na nového odberateľa?

  

Pre vykonanie prepisu odberného miesta na nového odberateľa postupujte nasledovným spôsobom:

UPOZORNENIE: pre vyplnenie žiadosti je potrebný EIC kód Vášho odberného miesta, ktorý môžete nájsť vo vyúčtovacej faktúre.

1. krok – Podajte žiadosť o zmenu odberateľa na odbernom mieste:

  • použite nasledovný formulár, ktorý vyplňte za existujúceho ako aj za nového odberateľa, priložte povinné prílohy uvedené v žiadosti a priložte podpisy za existujúceho a nového odberateľa. Pošlite uvedené dokumenty poštou na adresu Stredoslovenská distribučná, a.s., Pri Rajčianke 2927/8, 010 47 Žilina.

   

2. krok – Podpis Zmluvy o pripojení

  • Do 30 dní od doručenia Vašej žiadosti Vám zašleme návrh Zmluvy o pripojení zariadenia užívateľa sústavy do distribučnej sústavy (ďalej len Zmluva o pripojení), ktorý podpisuje nový odberateľ v dvoch vyhotoveniach.
  • Pošlite nám podpísanú Zmluvu o pripojení v dvoch vyhotoveniach poštou na adresu Stredoslovenská distribučná, a.s., Pri Rajčianke 2927/8, 010 47 Žilina.

    

3. krok – Podpis Zmluvy o pripojení za našu spoločnosť a ukončenie zmluvy s pôvodným odberateľom.

  • Do 30 dní od doručenia Vašej žiadosti a podpísaného návrhu zmluvy Vám pošleme jeden originál Zmluvy o pripojení podpísaný aj za našu spoločnosť. 
  • Pôvodnému odberateľovi zašleme oznámenie o ukončení Zmluvy o pripojení.

HOTOVO – prepis Vášho odberného miesta je ukončený.