Archív

Usmernenie pre zhotoviteľov stavieb nové pripojenia a drobné opravy EZ (platné 24.06.2021 - 16.08.2022)

Usmernenie pre zhotoviteľov EMP, SNK - projektov (platné 24.06.2021 - 16.08.2022)

Obchodné podmienky pre obchodné verejné súťaže (platné od 1.9.2019 do 31.10.2020)

Obchodné podmienky zabezpečenia výkonu prác pre dodávateľa na zariadeniach, v priestoroch a na pracoviskách Stredoslovenská distribučná, a.s. (platné od 01.12.2018 do 31.10.2020)

Záväzné podmienky k objednávke_inžinierska činnosť a realizácia stavby (platné od 01.03.2018 do 31.10.2020)

Záväzné podmienky k objednávke_projektová dokumentácia a inžinierska činnosť (platné od 01.03.2018 do 31.10.2020)

Záväzné podmienky k objednávke_projektová dokumentácia_ inžinierska činnosť a realizácia stavby (platné od 01.03.2018 do 31.10.2020

Všeobecné zmluvné podmienky dodávky stavebnomontážnych prác (platné od 01.03.2018 do 31.10.2020)

Obchodné podmienky pre obchodné verejné súťaže (platné od 01.09.2018 do 31.08.2019)

Obchodné podmienky pre obchodné verejné súťaže (platné od 01.03.2018 do 31.08.2018)

Záväzné podmienky k objednávke_inžinierska činnosť a realizácia stavby (platné od 01.07.2016 do 28.02.2018)

Záväzné podmienky k objednávke_projektová dokumentácia a inžinierska činnosť 

(platné od 01.07.2016 do 28.02.2018)

Záväzné podmienky k objednávke_projektová dokumentácia_ inžinierska činnosť a realizácia stavby

(platné od 01.07.2016 do 28.02.2018)

(platné od 1.8.2017 do 28.02.2018)
Všeobecné zmluvné podmienky dodávky stavebnomontážnych prác

Obchodné podmienky zabezpečenia výkonu prác pre dodávateľa na zariadeniach, v priestoroch a na pracoviskách SSE-D, a.s. 

(platné od 1.3.2018 do 30.11.2018)

Obchodné podmienky zabezpečenia výkonu prác pre dodávateľa na zariadeniach, v priestoroch a na pracoviskách SSE-D, a.s.

  PDF 316,21 kB

(platné od 1.8.2017 do 28.02.2018)

Obchodné podmienky zabezpečenia výkonu prác pre dodávateľa na zariadeniach, v priestoroch a na pracoviskách SSE-D, a.s. 

(platné od 1.3.2016 do 31.7.2017)

(platné od 1.6.2016 do 31.7.2017)
 (platné do 31.5.2016)

Osobitné obchodné podmienky pre vypracovanie projektovej dokumentácie_vykonanie inžinierskej činnosti a realizáciu stavby (platné od 1.11.2020 do 10.12.2023)

Osobitné obchodné podmienky pre vykonanie inžinierskej činnosti a realizáciu stavby (platné od 1.11.2020 do 10.12.2023)