Časť 1 Rekonštrukcia diaľkovo ovládaných úsečníkov (DOU); Časť 2 Rekonštrukcia diaľkovo ovládaných vypínačov (recloserov)

Dátum vyhlásenia:18.04.2018
ID:4990
Predmet:Časť 1 Rekonštrukcia diaľkovo ovládaných úsečníkov (DOU); Časť 2 Rekonštrukcia diaľkovo ovládaných vypínačov (recloserov)
Podmienky súťaže:
Prihláška do súťaže:
Termín prihlásenia do:

03.05.2018 do 9:00 hod.