Distribučné trojfázové olejové transformátory VN/NN

Dátum vyhlásenia:28.09.2017
ID:4810
Predmet:Distribučné trojfázové olejové transformátory VN/NN
Podmienky súťaže:
Prihláška do súťaže:
Termín prihlásenia do:

11.10.2017 do 10:00 hod.