Dodávka rozvádzačov na stavbu rozvodne 110/22KV Krásno Nad Kysucou

Dátum vyhlásenia:08.06.2018
ID:5099
Predmet:Dodávka rozvádzačov na stavbu rozvodne 110/22KV Krásno Nad Kysucou
Podmienky súťaže:
Prihláška do súťaže:
Termín prihlásenia do:

15.06.2018 do 10:00 hod.