Funkčné skúšky Tr 110/22 kV Nováky

Dátum vyhlásenia:03.04.2017
ID:4591
Predmet:Funkčné skúšky Tr 110/22 kV Nováky
Podmienky súťaže: PDF 245,9 kB
Prihláška do súťaže: DOC 30,5 kB
Termín prihlásenia do:

10.04.2017 do 12.00 hod.