Handlová - Rekonštrukcia vedení 1x110 kV č. 7502, 2x110 kV č. 7501/7502 Tr Handlová - Tr Kremnica - realizácia

Dátum vyhlásenia:12.10.2017
ID:4766
Predmet:Handlová - Rekonštrukcia vedení 1x110 kV č. 7502, 2x110 kV č. 7501/7502 Tr Handlová - Tr Kremnica - realizácia
Podmienky súťaže:
Prihláška do súťaže:
Termín prihlásenia do:

20.10.2017 do 10:00 hod.