Inštalácia rozdielovej ochrany prípojníc (ROP) v Tr Rim. Sobota a Medzibrod

Dátum vyhlásenia:28.03.2018
ID:4962
Predmet:Inštalácia rozdielovej ochrany prípojníc (ROP) v Tr Rim. Sobota a Medzibrod
Podmienky súťaže: PDF 193,81 kB
Prihláška do súťaže: DOC 30,5 kB
Termín prihlásenia do:

09.04.2018 do 10:00 hod.