NN rozvádzače RST pre distribučné trafostanice 22/0,4 kV

Dátum vyhlásenia:03.04.2017
ID:4604
Predmet:NN rozvádzače RST pre distribučné trafostanice 22/0,4 kV
Podmienky súťaže: PDF 211,27 kB
Prihláška do súťaže: DOC 29 kB
Termín prihlásenia do:

13.04.2017 do 10.00 hod.