PD, IČ Bystričany - Tr 220/110kV - prechod na hladinu 400 kV - úprava polí 110 kV a sek. technológie - VLSP, RIS, ochrany

Dátum vyhlásenia:02.05.2016
ID:4195
Predmet:PD, IČ Bystričany - Tr 220/110kV - prechod na hladinu 400 kV - úprava polí 110 kV a sek. technológie - VLSP, RIS, ochrany
Podmienky súťaže: PDF 173,65 kB
Prihláška do súťaže: DOC 38,5 kB
Termín prihlásenia do:

10.5.2016 do 10:00 hod.