Púchov - Rekonštrukcia vedenia 2x110 kV č.7781/7779 (úprava výšky vodičov v úseku Tr Hc Ladce Tr Continental Púchov)

Dátum vyhlásenia:03.03.2016
ID:4115
Predmet:Púchov - Rekonštrukcia vedenia 2x110 kV č.7781/7779 (úprava výšky vodičov v úseku Tr Hc Ladce Tr Continental Púchov)
Podmienky súťaže:
Prihláška do súťaže:
Termín prihlásenia do:

11.3.2016 do 10.00 hod.