Výber dodávateľa na dodávku stavebných prác na stavbu: Banská Štiavnica – rekonštrukcia odpojovačov R110, vypínačov R22 kV, ovládania, ochrán a vlastnej spotreby v TR 110/22 kV Banská Štiavnica

Dátum vyhlásenia:07.03.2016
ID:4121
Predmet:Výber dodávateľa na dodávku stavebných prác na stavbu: Banská Štiavnica – rekonštrukcia odpojovačov R110, vypínačov R22 kV, ovládania, ochrán a vlastnej spotreby v TR 110/22 kV Banská Štiavnica
Podmienky súťaže: DOCX 78,1 kB
Prihláška do súťaže: DOC 28 kB
Termín prihlásenia do: 21.3.2016 do 12.00 hod.