Výkonový transformátor VVN/VN, 25 MVA, Tr Hc Ladce

Dátum vyhlásenia:17.02.2016
ID:4073
Predmet:Výkonový transformátor VVN/VN, 25 MVA, Tr Hc Ladce
Podmienky súťaže:
Prihláška do súťaže:
Termín prihlásenia do:

24.2.2016 do 10.00 hod.