Výkopové práce pre potreby divízie STAVEBNOMONTÁŽNA ČINNOSŤ (SMČ)

Dátum vyhlásenia:07.03.2016
ID:4124
Predmet:Výkopové práce pre potreby divízie STAVEBNOMONTÁŽNA ČINNOSŤ (SMČ)
Podmienky súťaže: DOCX 96,03 kB
Prihláška do súťaže: DOC 29,5 kB
Termín prihlásenia do: 30.3.2016 do 12.00 hod.