Výkopové práce pre potreby divízie STAVEBNOMONTÁŽNA ČINNOSŤ (SMČ)

Dátum vyhlásenia:07.03.2016
ID:4124
Predmet:Výkopové práce pre potreby divízie STAVEBNOMONTÁŽNA ČINNOSŤ (SMČ)
Podmienky súťaže:
Prihláška do súťaže:
Termín prihlásenia do:

30.3.2016 do 12.00 hod.