Žiar nad Hronom - Rekonštrukcia vedenia 2x110 kV č. 7817, 7503, 7762, 7766 - spracovanie PD

Dátum vyhlásenia:22.04.2016
ID:4170
Predmet:Žiar nad Hronom - Rekonštrukcia vedenia 2x110 kV č. 7817, 7503, 7762, 7766 - spracovanie PD
Podmienky súťaže:
Prihláška do súťaže:
Termín prihlásenia do:

2.5.2016 do 10:00 hod.