Žilina Tepláreň - Transformovňa 110/22 kV - vybudovanie nových káblových vývodov 2x110 kV pre napájanie TNS ŽSR - PD a IČ

Dátum vyhlásenia:24.03.2017
ID:4574
Predmet:Žilina Tepláreň - Transformovňa 110/22 kV - vybudovanie nových káblových vývodov 2x110 kV pre napájanie TNS ŽSR - PD a IČ
Podmienky súťaže: PDF 210,72 kB
Prihláška do súťaže: DOC 36 kB
Termín prihlásenia do:

03.04.2017 do 10.00 hod.