Zneškodňovanie zaolejovaných a nezaolejovaných vôd z objektov elektrických staníc, čistenie lapolov a nádrží, odvoz obsahu žúmp

Dátum vyhlásenia:06.10.2017
ID:4811
Predmet:Zneškodňovanie zaolejovaných a nezaolejovaných vôd z objektov elektrických staníc, čistenie lapolov a nádrží, odvoz obsahu žúmp
Podmienky súťaže: PDF 233,3 kB
Prihláška do súťaže: DOC 28 kB
Termín prihlásenia do:

20.10.2017 do 14:00 hod.