Archív

Cenové rozhodnutia

Prevádzkový poriadok

Rozhodnutie ÚRSO č. 0004/2019/E-PP Prevádzkový poriadok prevádzkovateľa distribučnej sústavy spoločnosti Stredoslovenská distribučná, a.s., platný od 1. marca 2019
Prevádzkový poriadok prevádzkovateľa distribučnej sústavy spoločnosti Stredoslovenská energetika - Distribúcia, a.s. (platný od 12.07.2017) - platné aj pre spoločnosť Stredoslovenská distribučná, a.s.
Prevádzkový poriadok spoločnosti Stredoslovenská energetika - Distribúcia, a.s. (platný od 05.12.2014)
Prevádzkový poriadok Stredoslovenská energetika - Distribúcia, a. s. (platný od 24.01.2013)
Prevádzkový poriadok Stredoslovenská energetika - Distribúcia, a. s. (platný od 21.02.2011)
Prevádzkový poriadok spoločnosti Stredoslovenská energetika - Distribúcia, a.s. (platný od 10.12.2010)
Prevádzkový poriadok Stredoslovenská energetika - Distribúcia, a. s. (platný od 23.12.2009)
Prevádzkový poriadok Stredoslovenská energetika - Distribúcia, a. s. (platný od 27.12.2007)

Podmienky prepravy

Rozhodnutie URSO č. 0002/2019/E-PO Podmienky prepravy elektriny distribučnou sústavou platné od 1.1.2020 do 31.12.2020
Rozhodnutie URSO č. 0001/2018/E-PO Podmienky prepravy elektriny distribučnou sústavou platné od 1.1.2019 do 31.12.2019
Podmienky prepravy elektriny distribučnou sústavou platné od 1.1.2018 do 31.12.2018
Podmienky prepravy elektriny distribučnou sústavou platné od 25.11.2016 do 31.12.2017
Podmienky prepravy elektriny distribučnou sústavou v režime prepravy elektriny podľa osobitného predpisu, platné od 01.01.2011
Podmienky prepravy elektriny distribučnou sústavou v režime prepravy elektriny podľa osobitného predpisu prevádzkovateľa distribučnej sústavy Stredoslovenská energetika - Distribúcia, a.s. pre rok 2010