Existencia elektroenergetických zariadení (EZ) 

Existencia elektroenergetických zariadení (EZ) 

Chcete si overiť existenciu elektroenergetických zariadení (EZ) vo vybranej lokalite?

  

Pre overenie existencie elektroenergetických zariadení (EZ) vo vybranej lokalite postupujte nasledovným spôsobom:

  1. Podajte žiadosť o vyjadrenie k existencii elektroenergetických zariadení (EZ) vo vybranej lokalite 
    • elektronicky (odporúčané) vyplňte formulár žiadosti o vyjadrenie k existencii EZ a odošlite v rámci elektronickej aplikácie:

  

    

    • v prípade, ak nechcete použiť rýchlejšiu a efektívnejšiu elektronickú formu, môžete použiť nasledovný formulár, ktorý vyplnte a pošlite poštou na adresu Stredoslovenská distribučná, a.s., Pri Rajčianke 2927/8, 010 47 Žilina:
  1. Do 30 dní od doručenia Vašej žiadosti Vám pošleme vyjadrenie k existencii elektroenergetických zariadaní (EZ) vo vybranej lokalite.

  

Stav riešenia Vašej žiadosti