Data protection officer (Zodpovedná osoba)

Zodpovednú osobu (data protection officera) môžete kontaktovať na adrese spoločnosti: Pri Rajčianke 2927/8, 010 47 Žilina alebo prostredníctvom e-mailu: dpo@ssd.sk