Zoznam sprostredkovateľov

Názov spracovateľa IČO spracovateľa
Falck Healthcare, a.s. 44571747
BVH,spol. s r.o. 35674148
RESCUE ACADEMY s.r.o. 44823657
BOZPO, s.r.o. 36332151
MGR. JIŘÍ ANDROVIČ - ANDER 14216493
VUJE, a.s. 31450474
MICHAL STEBILA - S. A. Š. AUTOŠKOLA 14244446
ING. IVAN SOKOL INPEKO 10938885
ŠARK, S.R.O. 36676578
MIROMAX, s.r.o. 31609058
UP Slovensko, s.r.o. 31396674
Stengl, a.s. 35873426
NAR MARKETING S.R.O., organizačná zložka podniku zahraničnej osoby 36694207
Innovis, s.r.o. 47894458
Engie Services, a.s 35966289
Elektrosystém, a.s. 31571875
DXC Technology Slovakia, s.r.o. 35785306