Archív

Cenníky

Prevádzkový poriadok

Prevádzkový poriadok prevádzkovateľa distribučnej sústavy spoločnosti Stredoslovenská energetika - Distribúcia, a.s. (platný od 18.12.2014)
Prevádzkový poriadok prevádzkovateľa distribučnej sústavy spoločnosti Stredoslovenská energetika - Distribúcia, a.s. (platný od 15.2.2013)
Prevádzkový poriadok prevádzkovateľa distribučnej sústavy spoločnosti Stredoslovenská energetika - Distribúcia, a.s. (platný od 10.12.2010)
Zmena prevádzkového poriadku prevádzkovateľa distribučnej sústavy spoločnosti Stredoslovenská energetika - Distribúcia, a. s. (platného od 10.12.2010)
Prevádzkový poriadok prevádzkovateľa distribučnej sústavy spoločnosti Stredoslovenská energetika - Distribúcia, a.s. pre rok 2010
Prevádzkový poriadok spoločnosti Stredoslovenská energetika - Distribúcia, a.s.

Iné

Všeobecné podmienky SSE-D k vyhotoveniu stavby platné do 30.11.2016
Zásady merania PDS