Doplňujúce informácie k žiadosti o preložku elektroenergetického zariadenia

Žiadosť o vykonanie preložky podajte vtedy, ak potrebujete preložiť elektroenergetické rozvodné zariadenie v našom majetku (elektrický stĺp, rozvodná skriňa, trafostanica a pod.), ktoré bráni realizácii vašej stavby, alebo inému využitiu pozemku. My vám zašleme návrh technického riešenia a odhadované náklady na realizáciu preložky.

Ak chcete podať žiadosť o preložku elektromera alebo preložiť prípojku využite prosím formulár Zmena pripojenia.

V ostatných prípadoch využite prosím formulár Podnety, sťažnosti, reklamácie, kde vám naši pracovníci poskytnú všetky potrebné informácie.